Oil sink 油槽、Oscillator 震荡器

Oil sink 油槽

旋轴周围的小凹洞,用以留住机芯油。

Oscillator 震荡器

利用石英的压电性作为钟表的振荡器。以微型电池作为动力来源向集成电路提供特定电压驱动石英振荡器,并由微型处理芯片将石英的振荡整理成频率讯号回传,进而驱动齿轮系(gear train)带动指针运转。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注